Real team B

Malá webová aplikace tvořená bootsrapem, která se skládá z registrační stránky a následné stránky týmu Real team B. Po registraci se vytvoří v datatbázi uživatel a zároveň s tím jeho medailonek na stránce. Jsou tam vedené jednoduché statistiky jako góly, asistence, podíl jednotlivého hráče na gólech týmu. Tato data zadávám do databáze a ony se automaticky propisují do stránky

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Architecto odit, inventore maiores, itaque veritatis aut impedit explicabo iste magni officia eaque assumenda voluptate quas dolores facilis fugiat quaerat asperiores in?